Main menu

İşletmelerde bakım ve onarım ile kalite ilişkisi


Bakım birimi verimlilik amaçlı çalışan bir üretim yeri için en önemli birimlerinden biridir. Kaba anlamıyla bakım yapmak ve onarmak olarak ifade edilebilen bu ikili sözcüğe günümüz modern işletmelerinde yüklenen anlam ve işlevler oldukça değişmiş ve gelişmiştir.

Bu doküman ücretli üyeler içindir, dokümanı görebilmek için ücretli üye olmalısınız, burayı tıklarsanız çıkışa yönlendirilirsiniz...