Main menu

HACCP tabanlı gıda güvenliği sistemi gerekliliği hakkında


Haccp, kritik kontrol noktalarında tehlike analizi sistemi, gıda üretim proseslerinde tehlikelerin nerelerde oluşabileceğinin belirlenip, bu noktalarda etkin önleyici faaliyetler ile tehlikelerin önlenmesinin sağlandığı bir gıda güvenliği sistemidir. Sıkı izleme ve kontrol sağlanması ile tehlike oluşma olasılığı minimuma indirilebilmektedir.

 

HACCP önemlidir çünkü haccp tabanlı bir yaklaşım tehlikelere öncelik verir ve gıdalardaki potansiyel tehlikeleri kontrol altına alır. Mikrobiyoloji, kimyasal, fiziksel ve alerjen risklerinin kontrol altında tutulmasıyla gıda endüstrisi bilim ve teknolojinin elverdiği imkânlar dâhilinde tüketicilere güvenli gıdalar sunabilir.

 

Diğer gıda kontrol sistemleri sadece izleme ve kontrol amaçlı iken haccp gıda güvenliği sistemi tehlikelerin önceden belirlenmesi ve prosesin izleme ve kontrol ile kontrol altında tutulması ile oluşabilecek sapmalar durumunda daha önceden belirlenmiş düzeltici faaliyetler uygulanarak maliyet ve ürün kayıplarını önlemekte ve üreticilere maddi anlamda da faydalar sağlamaktadır.

 

Yabancı maddeleri gibi görülebilir tehlikeler yada anlık sonuç veren analiz metotları ve izleme teknikleri dışında üretim sırasında oluşan mikrobiyolojik ve kimyasal gıda tehlikeleri ancak üretimden birkaç gün sonra analiz edilebilmektedir, bu anlamda haccp uygulamaları tehlikelerin önceden belirlenmesi ile mikrobiyoloji ve kimyasal tehlikelerin oluşmaması için üretim basamaklarını belirlenen limitler dahilinde kontrol altında tutulmasını amaçlayarak güvenli gıda üretimini sağlamakta dolayısıyla uzun sürede sonuçlanan gıda analizleri gıdadaki tehlikelerin belirlenmesi için değil firma içinde kurulmuş olan haccp gıda güvenliği sisteminin doğrulanması ve geçerli kılınması için kullanılmaktadır.