Main menu

BRC Food 7. versiyonda neler yeni

7. versiyon uluslararası gıda sektörü yöneticileri, perakendeciler, gıda hizmeti veren firmalar, sertifikasyon firmaları ve bağımsız teknik uzmanlar tarafından geliştirilmiş ve gözden geçirilmiştir.

Bu versiyonun dikkat çeken odak noktaları:

·        Denetim prosesinin tutarlılığının sağlanmasına devam edilmesi

·        Standartta esneklik sağlayarak denetim yükünün azaltılması adına ilave gönüllülük modüllerinin kapsama alınması

·        Firmaların sistemeler kurmaya teşviki ile  gerçek dışı uygulamalara sapmalarının azaltılması

·        Tedarik zincirinde daha geniş kapsamlı şeffaflık ve izlenebilirliğin teşviki

·        Standarda adaptasyonun teşviki ve bu anlamda gelişmekte olan küçük işletmelerde gıda güvenliğinin iyileştirilmesinin teşviki

Standardın 7. versiyonunun gereklilikleri daha önceki versiyonların sürekli vurguladığı yönetim taahhüdü, HACCP tabanlı gıda güvenliği programı ve kalite yönetim sisteminin desteklenmesidir. Denetimin amacı artan vurgulamalarla odaklanmayı üretim tesislerindeki genellikle geri çağırma ve geri toplamalara sebep olan alanlardaki iyi üretim uygulamalarına yönlendirmektir. (Ör: Etiket ve paketleme yönetimi)

 

Gönüllü habersiz programlar

Habersiz denetim seçiciler arasında gelişerek yer almaktadır ve bu durumun gıda güvenliği kültürünün oluşmasında büyük bir özgüven sağlamaktadır. A ve B derece sahalardaki yasaklamalar kaldırılarak habersiz denetimin tüm işletmeler için uygulanabilir olmasına rağmen 6. versiyonda geliştirilen habersiz denetimlerdeki iki alternatif seçenek aynen korunmuştur.  Habersiz denetimler gönüllülük kapsamındadır ama en yüksek AA+ BRC derecesi alan işletmeler müşterilere sertifikasyon konusunda daha fazla güven vermekte ve pazarlamada da faydalar sağlamaktadır.

 

BRC Global Pazarlar Programı

BRC sertifikasyon Standardı gelişmeye devam etmekte ve Standardın gerekliliklerinin katma değer katacağı küçük işletmeler ve gıda güvenliği sistemleri gelişmekte olan işletmelerin gıda güvenliği yönetim sistemlerinin farkındalığı ve gelişimlerinin teşviki için fırsat sağlanması önemlidir. Kayıt programı revize edilmiş ve Global Gıda Güvenliği İnisiyatifi (GFSI) Global Pazarlar Programı ile benzer hale getirilmiştir. Bu program Standart gereklilikleri denetimlerini ve farkındalığı temel seviyede olmasını sağlayacak ve devamında gereklilikleri orta seviyeye çekecektir.

Bu programın detaylarını Standardın denetim protokolünde bulabilirsiniz. (Bölüm III’ e bakınız)

 

İlave gönüllü modüller

7. versiyon işletmelerin belirli müşteri veya program gerekliliklerini sağlamaları için denetimlerde kapsam içine alma adına eleyebilecekleri ilave gönüllü modüllerin birleştirilmesi amacıyla geliştirilmiştir. BRC Pazar gerekliliklerine göre benzer modüller geliştirmeye devam edecek ve web sitesinde yayınlayacaktır. Bu tür bir esnekliğin işletmelerin bölgesel veya spesifik müşteri istekleri karşılamasında ve denetim sayısı azaltılmasında fayda sağlayacağı beklenmektedir.