Main menu

BRC Food standardının faydaları

Standardın uygulanması gıda işletmelerine bir takım yararlar sağlamaktadır. Standart:

  • Uluslararası kabul görmüş ve GFSI uyumlu ve müşteriler tarafından kabul edilen ve müşterilerin kendi denetimleri yerine geçen bir rapor ve belge sağlamaktadır. Bu da zaman ve maliyetleri düşürmektedir.
  • Üçüncü taraf sertifikasyon kuruluşu tarafından akredite bir denetime izin veren tek bir standart ve protokol sağlamaktadır, kuruluşun gıda güvenliği ve kalite sistemlerinin bağımsız değerlendirilmesine imkan vermektedir.
  • Sertifikalı firmaların BRC Global Standart Rehberinin ilgili kısmında halka açık olarak yer almasının sağlanması ve firmaların başarılarının görülmesinin sağlanması ve logoların pazarlama amaçlı kullanımı
  • Kapsam olarak geniş, kalite, hijyen ve gıda güvenliği konularını kapsamaktadır.
  • Kısmi olarak gıda üreticileri ve müşterilerinin yasal gerekliliklerine yer vermektedir.
  • Firma tedarikçilerinin iyi gıda güvenliği yönetim uygulamalarını takip etmelerini sağlar.
  • Haberli ve habersiz denetimlerde olmak üzere müşteri beklentilerini karşılamak için ve firmaların gıda güvenliği sistemlerinin ve operasyonlarının yetkinliklerini kendilerine en uygun şekilde gösterebilmeleri için bir dizi denetim opsiyonu sunmaktadır.
  • Standarda uygunsuzluk durumunda düzeltici faaliyetlerin tamamlanması ve sertifikasyon öncesi önleyici faaliyet belirlenmesi için kök neden araştırılması gerekliliği sunar böylece müşteriler için denetim raporları takibi gerekliliği azaltılmış olur.