Main menu

BRC Food 7. versiyon habersiz denetim programı hakkında

Habersiz denetim programı tüm işletmeler için geçerlidir, henüz sertifikalanmamış işletmeler başvurudan sonraki 1 yıl tamamlanana kadar denetimin gerçekleşmeme durumunu bilmelidirler. 

Habersiz denetim sistemi firmalara kalite sistemlerinin ne kadar yetkin olduğunu gösterme fırsatı sağlar ve başarılı firmalar denetimdeki uygunsuzluk sayısı ve uygunsuzluk tipine göre AA+, A+, B+, C+ veya D+ ile derecelendirilir. 

Sistemlerin, üretim tesislerinin ve prosedürlerin bağımsız ve habersiz olarak denetlenmesi firmanın standardın gerekliliklerini sağlama yeteneğini müşterilerine daha güvenilir şekilde sunar. Bu durum müşteri ziyaret ve müşteriler tarafından uygulanan diğer performans önlemleri sıklığını etkileyebilmektedir. 

Habersiz denetimde iki opsiyon mevcuttur. 1. opsiyonda tüm standart tek bir habersiz denetimde denetlenir, tipik olarak 2-3 gün sürer.

2. opsiyonda denetim 2 ayrı ziyaret olarak gerçekleştirilir, tipik olarak her biri 1-2 gündür. Habersiz olan ilk denetimde Standartta renklendirilmiş şekilde vurgulanan iyi üretim uygulamaları denetlenir. Haberli olan ikinci kısım denetimde ise dokümantasyon sistemi ve kayıtlar denetlenir. Bu yaklaşım denetim gününde ilgili yöneticilerin dokümantasyon denetimi sırasında hazır bulunmalarına imkan verir.