Main menu

IFS Food ve BRC food (gıda) standartları farklılıkları


Özünde her iki standartta perakende tedarikçilerini standardize etmek adına oluşturulmuştur dolayısıyla amaç aynıdır ama amaca ulaşmak için kullanılan araçlar ve yol farklıdır. 
Her iki standardın denetim yaklaşımı çok benzerdir fakat bazı kriterleri ve denetim sonucunda sertifikasyon değerlendirme ve seviyelendirme sistemleri birbirine benzememektedir.

Bu doküman ücretli üyeler içindir, dokümanı görebilmek için ücretli üye olmalısınız, burayı tıklarsanız çıkışa yönlendirilirsiniz...