Main menu

IFS Food Standardı denetim sonucu puanlama sitemi


Bir IFS denetimi sonucunda denetimci tespit ettiği uygunsuzlukları önem ve çeşidine göre değerlendirir. IFS standart gerekliliklerinin tam olarak sağlanmış olması denetimde ve puanlamada esastır. Bu anlamda tespit edilen uygunsuzluk durumunda firmanın standardın gerekliliklerinden ne kadar saptığı değerlendirilir.


IFS denetimlerinde 2 tür uygunsuzluk vardır. Bunlar 'KO' yada majör uygunsuzluktur ki bu uygunsuzluklar firmanın puanının ciddi şekilde eksilmesine sebep olacaktır. Daha önemlisi bu iki uygunsuzluğun herhangi birinin oluşması durumunda belgelendirme yapılmaz. 
Majör uygunsuzluk, standarttaki firmanın bağlı olduğu ülkenin ürünle ilgili yasal zorunlulukları veya gıda güvenliği ile ilgili gerekliliklerden herhangi birinin ciddi olarak karşılanamaması durumunda verilir. Aynı şekilde firmada tespit edilen bir uygunsuzluk eğer sağlık tehlikesi oluşturacak boyutta ise bu uygunsuzluk da majör olarak değerlendirilir. Her hangi bir majör uygunsuzluk toplam puanlamayı % 15 oranında azaltır. 
'KO' (knock out) uygunsuzluk ise IFS tarafından 'KO' olarak olarak belirlenen 10 gereklilikten herhangi birinin firma tarafından karşılanamaması durumunda oluşur, bu durumda firma kesinlikle belge alamaz, halihazırda belgeli ise belge iptal edilir yada askıya alınır. Bu 10 gereklilik şunlardır; 
- 1.2.4 Üst yönetim sorumluluğu 
- 2.1.3.8 Kritik kontrol noktaları izleme sistemleri 
- 3.2.1.2 Personel hijyeni 
- 4.2.2 Hammadde spesifikasyonları 
- 4.2.3 Son ürün spesifikasyonları 
- 4.9.1 Yabancı madde yönetimi 
- 4.16.1 İzlenebilirlik sistemi 
- 5.1.1 İç tetkikler 
- 5.9.2 Geri çağırma prosedürü 
- 5.11.2 Düzeltici faaliyetler 
Puanlama ise standardın gerekliliklerinin ne kadarının sağlanıp, ne kadarının sağlanmadığına göre yapılır. 
Standarttaki bir gerekliliklerinin tam olarak sağlandığı durum 'A' (20 puan) olarak değerlendirilir. Bir gerekliliğin ufak bir sapma ile sağlanması durumu 'B' (15 puan), gerekliliğin ufak bir kısmının karşılandığı ama çoğunun sağlanamadığı bir durumda 'C' (5 puan), gerekliliğin tamamen sağlanamadığı durum ise 'D' (0 puan) olarak değerlendirilir. Bir 'KO' maddesi 'C' yada 'D' kategorisine sokulamaz. 'KO' maddeleri için 'A' yada 'B' durumları söz konusudur. 'D' durumunda ise firma belge alamaz, belgesi varsa geri yada askıya alınır. 
Standart gereklilikleri değerlendirip denetim bittikten sonra firma eğer sadece 1 'KO' veya 2 majör aldıysa yada standart gerekliliklerinin % 75'ini sağlayamadıysa belge verilmez. 1 majör alınır ve standart gerekliliklerinin % 75 yada fazlası sağlanırsa 6 ay içinde yeni bir denetim yapılır ve belge verilip verilmeyeceği bu denetim sonucuna göre belirlenir. Hiç majör almadan gerekliliklerin % 75-95' i sağlanırsa firma 'Foundation level' belge alır. Eğer firma standart gerekliliklerinin % 95' ini sağlarsa belgesi 'Higher level' olacaktır. 

Hepimizin 'Higher level' sertifika alabilmesi dileğiyle, selamlar.