Main menu

20 anahtar toplam kalite yönetim sistemi


Değişim mühendisliği ABD ‘de yönetim alanında gerçekleştirilen işlemleri kapsayan bir terimdir. Özel bir yöntem olmaktan çok değişik metotların deneme ve yanılma ile uygulanmasıdır. Parıltılı başarı hikâyeleri başarısızlıkların sonucudur.

 

Hayatta kalabilmek sürekli yeni hedefler belirlemek ve gerçekleştirmekle olasıdır.

 

 

Değişim mühendisliğinin bir parçası olarak önerilen “devrim yaratıcı” tekniklerin çoğu uygulanması zor ya da yetersizdir.

Fabrika devrimi asla son bulmayacak gibi görünen bir faaliyeti tanımlayan mutlak bir kavramdır. Geçmişte yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve hedeflerin hazırlanmasıdır.

Günümüzde ekonomik ortam hızla değişmektedir. Yöneticilerin, şirketlerinin değişime ne kadar hızlı ayak uydurabileceğini belirlemesi ve şirket gücünün değerlendirilmesi için bu uyum kabiliyetini bir standart olarak görmesi gereklidir. (kendisi ve personel). Böyle bir standarda sahip olmak için yöneticilerin değerlendirme araçlarına sahip olması gerekmektedir. Yöneticiler değerlendirme sonucu geliştirmesi gereken konularda ne yapacaklarını bilmedikleri sürece şirketlerini güçlendiremezler.

20 anahtar toplam kalite yönetim sisteminin amaç ve hedefleri:
- Stratejik iş hedeflerine ulaşmak 
- Hızlı bilgilenmeyi-öğrenmeyi iyileştirmek, verimliliği artırmak ve değişen pazar-müşteri isteklerinin hızla uyum sağlamada organizasyon esnekliği yaratmak
- Daha kaliteli, daha hızlı ve daha ucuz ürünler üreterek müşteri tatmini sağlamak ve pazar payının artırılması için tüm israfların (değer üretmeyen her şey) yok edilmesi.
- Hedeflere ulaşılmasında çalışanları motive ederek harekete geçirmek.   
- Rekabeti, karlılığı iyileştirmek ve sürekli değişen dünyada kalıcı uzun vadeli iş başarıları elde etmek

20 Anahtar programının esasları:
- Daha kaliteli, daha hızlı ve daha ucuz üretimlere odaklı organizasyonu yönlendirme ve güçlendirmek için synerjik, entegre, oldukça pratik (kolay,kullanışlı)  20 anahtar metottan oluşmaktadır. 
- Görsel tanımlamalar ve kontrol listeleri ile    
- Dünyada en iyi uygulamalara arasında organizasyonun kıyaslaması(benchmark)
- İşletme içinde birimlerin karşılaştırılması yapılır.
- Organizasyonun hedeflere ulaşma tarihleri tanımlanır ve takip edilir (Aksiyon planları)
- Organizasyonun ulaştığı tüm hedeflerin görüntüsünü ortaya çıkararak  genişleyen hedefleri geliştirmek.
- Hedeflere ulaşılmasında tüm çalışanları işe katmak.