Main menu

Toplam kalite yönetim sistemi ve Juran yaklaşımı


Juran, Deming yaklaşımında açıklanan temel felsefeye koşut olarak bir Kalite Sarmalı geliştirmiştir. Juran, kalite yönetimi ve geliştirme çalışmalarını üç aşamalı olarak düzenlemiştir.

Bu doküman ücretli üyeler içindir, dokümanı görebilmek için ücretli üye olmalısınız, burayı tıklarsanız çıkışa yönlendirilirsiniz...