Main menu

Toplam kalite yönetim sistemi ve Juran yaklaşımı


Juran, Deming yaklaşımında açıklanan temel felsefeye koşut olarak bir Kalite Sarmalı geliştirmiştir. Juran, kalite yönetimi ve geliştirme çalışmalarını üç aşamalı olarak düzenlemiştir.

1) Üst yönetimin varlığını açıkça hissettirmesi
2) Kalite Yönetimi
3) Kalite Planlama

Juran’ın felsefesinde, kalitenin bir yönetim sorumluluğu olduğu işin candamarını oluşturmaktadır. Esasen Deming ile oldukça benzerlik göstermekle beraber Deming, yöneticilerin düşünce şeklinde bir devrim önerdiği halde, Juran, kaliteyi maliyetle paralel bir yönetim disiplini olarak tanımlamaktadır. Buna göre Juran kalite kontrolunu mali kontrol ile; kalite planlamayı mali planlama ve bütçeleme ile ve kalite iyileştirmeyi de maliyetin azaltılması ile paralel tutmaktadır.

Juran kalitenin iyileştirilmesinin ancak bir proje ile mümkün olduğunu kabul ettiği için, ona göre, önce sorunlar ortaya konmalı ve bu sorunlara çözüm bulunması için bir plan yapılmalıdır. İşte bu noktada Juran, problemleri önem derecelerine göre sıralamakta ve az rastlansa bile en önemli görülen bir problemin çözümü ile bir prosesin etkili bir şekilde iyileştirileceğine inanmaktadır. Juran yaklaşımını benimseyip, onu geliştiren G.Taguchi ise kalitenin "üretim" aşamasından ziyade "tasarım" aşamasında sağlanabileceğini ileri sürmüş ve istatistiki deney tasarımı yöntemleri ile ürünlerin kalitesinin yükseltilebileceğini, buna paralel olarak da imalat maliyetlerinin düşeceği fikrini ortaya koymuştur.