Main menu

Gıda işletmelerinde dezenfeksiyon uygulamaları

Gıda üreten işletmelerde uygulanan dezenfeksiyonun amacı mikroorganizma sayısının gıdayı bozabilecek veya tüketicinin sağlığını etkileyecek düzeyin altına indirilmesidir.

Bu doküman ücretli üyeler içindir, dokümanı görebilmek için ücretli üye olmalısınız, burayı tıklarsanız çıkışa yönlendirilirsiniz...