Main menu

Gıdaya uygun temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri hakkında

Gıda sektöründe bir çok temizlik kimyasalı ve dezenfektan kullanılmaktadır. Bu maddelerin seçiminde bazı kriterler dikkate alınmalıdır. Aşağıdaki konularda hassas olunması gıda üreten firmaların ürünlerine ve ekipmanlarına karşı olan sorumluluklarında çok önemlidir.

 

 - Mikrobisid özellikte, düşük konsatrasyonlardaa çeşitli mikroorganizmalara etkili, nüfuz kabiliyeti yüksek olmalı,

- Suda kolay ve homogen erimeli, presipitasyon yapmamalı,

- Dayanıklı olmalı ve etkisi uzun süre devam etmeli,

- İnsan ve hayvanlar için toksik ve irritan olmamalı,

- Yüzey gerilimini düşürücü, ozmotik basıncı artırıcı ve iyi ıslatıcı nitelikte olmalı,

- Kısa süre içinde etkilemeli,

- Harici maddelerle birleşmemeli ve inaktive olmamalı,

- Normal ısıda ve değişik ısı derecelerinde etkili olmalı,

- Yakıcı, fena, kokulu, renk verici veya renk giderici olmamalı,

- Kokusuz ve koku giderici olmalı,

- Düşük maliyetli ve kolay bulunur olmalı,

- Dezenfekte edilen maddeleri bozmamalı, leke bırakmamalı, korozif olmamalı

- Uygulanması kolay olmalıdır.

Bu özelliklerin hepsinin bir dezenfektanda bulunabilmesi gerekmektedir, dezenfektanlarınvetkileri koşullara ve mikroorganizmaların türüne göre de etkileri değişir dolayısıyla dezenfektan kullanımında tavsiye edilen talimatlara uygun uygulamalar yapılmalıdır. Dikkate edilmesi gereken bir diğer konu da bazı dezenfektanlar etkilerini gösteremeden organik maddeler tarafından inaktive edilmektedir.