Main menu

Gıdaya uygun tesisat malzemeleri

Gıda sektöründe kullanılan ve gıdaya temas eden veya etme riski bulunan malzeme ve ekipmanlarda gıdaya uygunluk sağlanması için farklı hammaddelerden üretilen farklı tipte tesisat malzemeleri kullanılmaktadır.

Bu tesisat malzemeleri arasındaki farkları veya gıdaya uygun olup olmadığını çoğu zaman üretici dahi bilmemektedir. Bazı üreticiler ise tüm tesisat malzemelerinin gıda sektöründe kullanılabileceğini ve bu malzemelerin herhangi bir negatif etkisi olmayacağını düşünmektedir.

Gıda sektöründe gıdaya uygun olan tesisat malzemeleri ile ilgili bu konuda söz sahibi olan kurum olan ISEGA, FDA ve NSF gıdaya uygunluk sertifikası aranmalıdır, gıda sektöründe bu tür sertifikalara sahip tesisat malzemeleri kullanılmalıdır.

Gıda sektörüneda kullanılabilen tesisat malzemeleri genel olarak pe, pvc yada silikondan üretilmektedir.

Gıda sektöründe kullanılabilen gıdaya uygun contalar, gıdaya uygun hortumlar, gıdaya uygun kelepçeler gibi birçok tesisat malzemelerinde istenen özellikler aşağıda listelenmiştir;

- ISEGA, FDA ve NSF vb. kurumdan gıdaya uygunluk belgesi olmalı,

- Kokusuz olmalı,

- Gerektiğinde renksiz olmalı,

- Sterilizasyon, pastörüzasyon, kaynatma, haşlama vb. ısıl işlemlere dayanıklı olmalı, çözünmemelidir,

- Yağlar, asitler, alkaliler gibi gıdanın doğasında olan kimyasal gruplara karşı dirençli olmalı, çözünmemelidir,

- Buhar, radyasyon, soğuk ve donuk muhafaza koşullarına dayanıklı olmalı, çözünmemelidir,

- Zararlı polimer içermemeli,

- Kullanan kişiye karşı tahriş edici etkileri olmamalı,

- Ambalaj, ekipman vb. gibi kullanıldığı yerlerde tahriş edici korozif etki yapmamalıdır.

- Gıdaya bulaşma riski olmayacak şekilde kopmaya ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalıdır.