Main menu

Gıdaya uygun tesisat malzemeleri

Gıda sektöründe kullanılan ve gıdaya temas eden veya etme riski bulunan malzeme ve ekipmanlarda gıdaya uygunluk sağlanması için farklı hammaddelerden üretilen farklı tipte tesisat malzemeleri kullanılmaktadır.

Bu doküman ücretli üyeler içindir, dokümanı görebilmek için ücretli üye olmalısınız, burayı tıklarsanız çıkışa yönlendirilirsiniz...