Main menu

Metal detectable algılanabilir malzemeler

Kalite yönetim ve gıda güvenliği standartları gıda üreticilerinin tarladan tüketiciye kadar olan tüm süreçlerde işleme ve kontrol koşullarını sürekli iyileştirme konusunda itici güç görevi görmektedir.

Müşteri istekleri de gelişen standartlar ve teknolojiler doğrultusunda değişmekte ve gelişmektedir. Bu durumda gıda üreticileri gıda güvenliğini sağlamak için farklı ekipmanlar kullanmaya başlamıştır. Bu ekipmanların en ileri teknoloji olanlarından biri metal detektörler, magnetler ve x-ray cihazlarıdır, bu cihazlar sayesinde ürünlerde var olan yada bulaşan metal yükü belli toleranslar dahilinde de olsa yok edilmekte yada toleranslar seviyesine indirilebilmektedir.

Uygulamalar bununla bitmemekte, var olan metal yükünün yok edilmesi yada toleranslar seviyesine düşürülmesi yanında ürünlere personel, çevre veya ekipmanlardan olası bulaşmaların da yok edilebilir yada elimine edilebilir metalli maddelerden olmasının sağlanması da son üründeki metal riskinin azalması için başka bir önlem olarak uygulanmaktadır.

Metal detektörler, magnetler ve x-ray cihazlıar tarafından tespit edilen metalli kalemler, metalli kulak tıkaçları, metalli bıçaklar, metalli fırçalar, metalli kovalar, metalli kürekler, metalli eldivenler, metalli mavi yara bandı, metalli mavi bone ve hatta metalli zımbalar gibi kırtasiye malzemeleri dahi günümüzde birçok gıda firması tarafından kullanılmaktadır.