Main menu

Gıdaya uygun renk kodlu temizlik malzemeleri

Hangi ekipmanın nerede kullanılacağının belirlenmesi, bölümler arası ekipman taşınmasının engellenmesi ve ürünlere direkt yada çapraz bulaşmaların önlenmesi için işletmenizde kullanılan genel temizlik malzemeleri ve ekipmanlarının farklı bölümler için farklı renklerde olması elzemdir.

 

Böylece tüm temizlik malzeme ve ekipmanlarını kontrol altına alabilir ve hatalı kullanımların önüne rahatlıkla geçebilirsiniz.

Firmanızda kullanacağınız renk kodlu temizlik sistemi ile kullanılan temizlik malzemesinin ve ekipmanının nerede kullanıldığını renklerle sınıflandırarak personelin malzeme ve ekipmanları farklı yerlere taşıması ve farklı yerlerde kullanmasının engelleyebilirsiniz.

Renk kodlu temizlik sistemi uygulaması ile işletmeniz içerisinde yüksek riskli, orta riskli ve düşük riskli alanları ayırabilirsiniz, personelinize bu konuda eğitim verip alanlar arasında kontaminasyon riskini ortadan kaldırabilir ve sürdürülebilir bir koruyucu temizlik sistemi sağlayabilirsiniz.

Bu uygulama ile kullanılan kimyasallar dahil tüm temizlik malzemesi renk gruplarına ayrıldığında hatalı kimyasal kullanımdan kaynaklanabilecek kullanıcı hataları da önlenebilmektedir.