Main menu

Gıdaya uygun yağlar, gres ve antipaslar

Makine veya ekipmanın gıdaya temas ettiği veya etme riski olan yerlerde kullanılan yağlar ve gresler indirek gıda katkıları olarak adlandırılabilir.

Kullanılan gres yada yağ gerektiğinden fazla kullanım sonucunda taşarak yada zamanla akma yaparak gıdaya karışabilir ve gıda katkısı haline gelebilir. 

Günümüzde gıda endüstrisi her geçen gün daha hızlı ve daha yüksek kapasiteli üretim yapmaktadır.  Dolayısıyla gıdalara muhtemel bulaşmalar hızlı bir şekilde büyük çapta ürüne etki etmektedir, bulaşma risklerini önlemek için kullanılan yağlar ve gresler gerektiği şekilde kullanılmalı ve makine veya ekipmanın gıdaya temas ettiği veya etme riski olan yerlerde mutlaka toksik olmayan gıdaya uygun food grade yağlar ve gresler kullanılmalıdır. 

Gıdaya uygun food grade yağlar ve gresler FDA tarafından onaylı ve NSF tarafından H1, 3H and HT1 kategorilerinde tanınmış olmalıdır.

 

H1 – Gıdaya kazara temas etme riski olan yağlar, gresler, pas sökücüler ve anti-paslar (Gıdaya uygun food grade yağlar, gresler, pas sökücüler ve anti-paslar)

 

H2 – Gıda işletmelerinde gıdaya temas etmeyen yerlerde kullanılan yağlar.

 

H3 – Çözünür gıdaya uygun maddeler. Bu maddeler ekipmanlarda pas oluşumunun engellenmesi için kullanılan