Main menu

Gıdaya uygun aromalar

Aromalar, özellikle gıdalara belirli bir koku ve tadı kazandırmak, gıdaların sahip olduğu koku ve tadı kuvvetlendirmek ya da geliştirmek amacıyla kullanılan, koku ve tat verici özelliğe sahip bileşenlerden oluşan karışımdır.

Aromalar, gıda ve ilaç endüstrilerinde son üründeki istenmeyen tat ve kokuyu maskelemek amacıyla da kullanılmaktadır. Aromalar, son tüketici tarafından direkt olarak kullanılmaz; endüstriyel gıda üretimi esnasında “g/kg” düzeyinde ürün formüllerine ilave edilir. 

  

Elde ediliş yönetimlerine göre üç çeşit aroma maddesi bulunmaktadır: 

a. Doğal Aroma Maddeleri : Bitkisel veya hayvansal kaynaklardan uygun fiziksel, enzimatik ya da mikrobiyolojik yöntemler ile elde edilen maddelerdir. 

Örneğin, Limon Otu’ndan buhar distilasyonu ile Limon Otu Yağı ve Doğal Sitral elde edilmesi gibi. 

b. Doğala Özdeş Aroma Maddeleri : Kimyasal yollarla sentezlenen ya da izole edilen ve kimyasal yapısı, doğal aroma maddeleri ile ayni olan maddelerdir. 

Örneğin Geraniol maddesinden, Buhar Fazında Dehidrojenasyon ve Oksidasyon ile Doğala Özdeş Sitral elde edilnmesi 

c. Yapay Aroma Maddeleri : Kimyasal yollarla sentezlenen ancak kimyasal yapısı doğal aroma maddelerinden farklı olan maddelerdir. 

 

Gıdalarda aşağıdaki sebeplerden dolayı aromalar kullanılır;

Gıdanın doğal aromasında meydana gelen mevsimsel değişiklikleri düzeltmek,

İşlem sırasında kaybolan aromayı geri kazanmak,

Gıdaya kendi aromasından farklı bir aroma kazandırmak,

Gıdada doğal olarak bulunan ve elde edilen ürünün kalitesini olumsuz yönde etkileyecek aroma bileşenlerini maskelemek,

Gıda maddesinin zayıf olan aromasını kuvvetlendirmek,

Gıdalarda doğal olarak bulunan lezzeti güçlendirmek. 

Aromalar 3 farklı yapıda olmaktadır.

1. Sıvı Formdaki Aromalar 

- Standart Sıvı Karışım 

- Emülsiyon 

2. Toz Formdaki Aromalar

- Standart Toz Karışım 

- Mikro-enkapsüle 

- Ekstrüde 

- Granül 

3. Macunumsu Aromalar 

 

 

Gıdalarda kullanılan gıdaya uygun metal ambalajlar

Ambalaj endüstrisinde en çok kullanılan metaller teneke ve alüminyumdur. Günlük hayatımızda sık olarak kullandığımız yağ tenekeleri konserve kutuları ve meşrubat kutuları metal ambalajlara örnek olarak verilebilir.

Gıda sanayinde kullanılan metal kaplar değişik metallerden veya bunların kombinasyonlarından yapılmaktadır. Bunların bazıları aşağıda verilmiştir.