Main menu

FSSC 22000 sertifikasyon sistemi gereklilikleri

Gıda güvenliği sertifikasyon sistemi FSSC 22000, gıda sektörünün farklı basamaklarında yer alan gıda üreticilerinin, gıda güvenliği sistemlerinin tetkik edilmesi ve belgelendirilmesinde kullanılan uluslararası çapta kabul görmüş, ISO temelli bir belgelendirme programıdır.

 

FSSC 22000, mevcut TS EN ISO 22000, ISO 22002-1 /PAS 220 standartlarının şartlarını ve bu programa has diğer şartları içerir. FSSC 22000, Gıda Güvenliği konusunda dünyada söz sahibi olan ilgili birçok kuruluş ve organizasyonun geniş katılımıyla oluşturulmuştur. FSSC 22000 Belgelendirme Programı, GFSI (Global Food Safety Initiative) Direktörler Kurulu tarafından tam olarak tanınan ve EA (European Cooperation for Accreditation) tarafından da kabul gören bir programdır.

 

FSSC 22000 tercih edilme sebepleri

Müşteri ve ilgili tarafların mevcut ve gelecekteki beklentilerine göre sürekli geliştirilmektedir. Bu durum, kuruluşların mevcut müşterilerini korumalarının yanı sıra yeni müşteriler bulmalarını sağlar.

FSSC 22000 Belgelendirmesi sayesinde, tüketicilerin gıda güvenliğinin korunması üzerine kamu ve özel sektör işbirliğinin artırılması sağlanır.

Şeffaf bir gıda zinciri oluşmasını sağlar.

Yasal mevzuat şartlarına uyulmasını kolaylaştırır.

En kapsamlı gıda güvenliği yönetim sistemlerinden biri olup, Gıda güvenliği tehlikelerinin kontrol edilmesini ve azaltılmasını sağlar.

Gıda güvenliği standartlarının uluslararası harmonizasyonu sonucu oluşturulmuş olup TS EN ISO 22000 standart şartları, ISO 22002-1/PAS 220 ön gereksinim program şartları ve HACCP prensiplerini içerir.

 

Standardın gerekliliklerine buradan ulaşabilirsiniz.