Main menu

Etkili yönetim ve liderlik için

Yöneticiler, insanı çok iyi anlamalı ve etkilemelidir. Ancak bu şekilde istedikleri başarıyı elde edebilirler.

Değişimi zorlayarek değil, yumuşak olarak yürütmelidir. Aksi takdirde işletme içerisinde yalnış uygulamalar meydana gelir ve bu durumdan en büyük zararı işletme görür. Etkili bir iletişim mekanizması kullanılmalıdır. Tüm çalışanlar bir birine anlatmak istediğini basit ve anlaşılır bir dille anlatmalıdır. İnsanların karar verme sürecine katılması sağlamalıdır. İşletme personelinin değişimi kabullenmesi için belli süreler tanınmalıdır.

İşletme Sahipleri veya yöneticiler, İnsanları korkutarak, onlara emir vererek veya bağırıp çağırarak bir yere varamaz. İnsanlar sevildiğinde, güvenildiğinde ve önleri açıldığında daha verimli olurlar ve çalıştıkları işletme faydalı olmaya başlarlar.

Öncelikle yönetici mi olunacak yoksa amir mi, buna karar vermek gerekiyor. Bu noktada durumunuzu belirlemelisiniz. Güçlü ve zayıf yönlerinizi tesbit etmeniz gerekir. Bir lider olarak kişisel otoritenizi nasıl devam ettirirsiniz? Bir danışman, bir rehber veya bir yol gösterici olarak mı? Ekibinizinde yer alacak insanları nasıl seçeceksiniz? O işe inanan, size güvenen ve samimi olan çalışanları nasıl bulacaksınız? Organizasyonunuzu nasıl yalın, düz ve basık bir organisazyon haline getireceksiniz?

İşte bütün bunlar için hedeflerinizi net bir şekilde ortaya koymalı ve bütün ekip bu hedefe odaklanmalıdır.Çalıştığınız insanları kendiniz gibi bilmeli, onlara güvenmeli ve inanmalısınız. Bu şekilde ekip en yüksek motivasyona ulaşır.

Kimsenin şevk, heyecan ve hevesini kırmayan, yapıcı uyarı ve çözüm üreten olumlu ikazlar en iyi kontroldür. Değişime her an hazır olmalı. Ekip yapılan işle birlikte kendini geliştirmeli. Kararlar mümkün olduğunca birlikte alınmalı ve böylece ekip içi iletişim net ve açık olmalıdır. Esnek ve ortama uygun yönetim tarzı ile ekipte tam bir uyum olmalıdır.

Kazanmak, başarılı olmak ve yeni yönetim teknikleri uygulayabilmek. Işte yeni liderlik yolu. Isteyene yol açık.

- Lider, kendini tanımalı ve geliştirmeye çalışmalıdır,
- Lider, taktik ve teknik yönden yeterli olmalıdır,
- Lider, sorumluluk sahibi olmalıdır,
- Lider, mantıklı ve zamanında karar vermelidir,
- Lider, şahsen örnek olmalıdır,
- Lider, görevin anlaşılmasını, denetlenmesini ve yerine getirilmesini sağlamalıdır,
- Lider, birliğini imkan ve kabiliyetine uygun kullanmalıdır.

Yönetimde başarılı olmanın önemli bir faktörü de, daha önceden kişileri etkileyen önyargılı değerlendirmeleri aşmak ve yenilikçi düşüncelere imkan sağlamak olarak ifade edilebilir. Modern organizasyonlarda, bireysel olduğu kadar, organizasyonel önyargıların değişimini sağlayabilmek, başarılı bir organizasyonel değişim ve gelişim için olduğu kadar, etkin bir liderlik ve yönetim için de, en öncelikli konular arasında yer almaktadır.

Yönetim ve Liderlik Üzerine, İş Dünyasının ünlü isimleri şöyle söylediler;

VİTALİ VAKKO

İyi niyetten, umuttan, geleceğe ve kendimize olan güvenden, becerimizden başka hiç bir sermayemizin olmadığı dönemde kendi 

kendimizi yetiştirdik.

Tüm gücünü bir noktada toplayacaksın. Yeteneklerini, kapasiteni, insan gücünü, herşeyden önce üreticiliğini ve zamanını yalnızca o işe 

vereceksin. Başarıya ancak o zaman ulaşabilirsin.

Kaynak : (Hayatım Vakko - Vitali HAKKO)

SAKIP SABANCI

Başarı Üçgeni : En son teknoloji, en geniş pazar, en optimum ölçek.
Bir konuda her şeyi bilin; her konuda bir şeyler bilin.
Risk almayı bilin, cesur olun ve gözünüzü açın.
Hangi işi yapacaksanız, o işi en iyi bilenler ile iş .irliği yapın.
İşinizi sevin, işinize sahip çıkın.

Kaynak : (Para başarının mükafatıdır - Sakıp SABANCI)

VEHBİ KOÇ

Devletim ve ülkem varsa bende varım.
Herkese aynı nezaketle davranan insan daima yükselir.
İlerlemek istiyorsanız, çok da büyük işler kurma kararındaysanız, iyi öğrenim göreceksiniz, alçak gönüllü olacaksınız.
Bunca yıllık iş hayatımda başladığım işi hiçbir zaman yarıda bırakmadım.
İsraftan kaçınmak, tutumlu olmak meziyettir.

Kaynak : (Vehbi Koç'un Hatıraları, Görüşleri, Öğütleri - Vehbi KOÇ)

ÜZEYİR GARİH

Başarının On Şartı,

1 - Fikir Üretimi
2 - İş Bitirme Azim ve Heyecanı
3 - Çalışkanlık
4 - Bilgi
5 - Tecrübe
6 - Organizasyon ve Planlama Gücü
7 - Finans Gücü
8 - Denetim Gücü
9 - Çevre ile İçte ve Dışta İyi İlişkiler Kurma Özelliği
10 - Şans

Akraban ile ye, iç, iş yapma.
Ortaklığın Bozulmama Sırrı : Eşlerimizi Görüştürmedik !

Kaynak : (Deneyimlerim - Üzeyir GARİH)

SELÇUK YAŞAR

İstediğiniz kadar stratejik toplantı yapın. Uygulamada; akıl, sürat, beceri, heves yoksa boşuna çalışırsınız.
İnsanlara tam olarak neyi doğru yaptıklarını söyleyin.
Hiçbirimiz, hepimiz kadar zeki değiliz.
Bütün yumurtaları sepete koyma.
Gençler üretici ve meraklı olmalıdır. Siz istekbal peşindesiniz. Heyecanı, şevki ve hevesi iş yaşamınızda sürekli hissetmelisiniz.

Kaynak : (Başarmak Hem Kolay Hem De Zordur - Selçuk YAŞAR)