Main menu

İşletmelerde bakım ve onarım ile kalite ilişkisi


Bakım birimi verimlilik amaçlı çalışan bir üretim yeri için en önemli birimlerinden biridir. Kaba anlamıyla bakım yapmak ve onarmak olarak ifade edilebilen bu ikili sözcüğe günümüz modern işletmelerinde yüklenen anlam ve işlevler oldukça değişmiş ve gelişmiştir.

Üretimin her safhasında , her an ihtiyaç duyulabilen, işletmenin en önemli dinamiklerindendir. Kötü bakım onarım yönetiminin getirdiği, üretimdeki zaman ve ürün kayıplarına, kalitede doğan maliyetleri de eklersek bu birimin önemi daha da iyi anlaşılır.

- Üretimde zaman önemlidir.
- Üretimde verim önemlidir.
- Üretimde kapasite önemlidir.
- Üretimde kalite çok önemlidir.

Üretimde zaman , verim ve kapasite ile bakım onarım işlerinin yakın ilişkisi , oldukça somut bir şekilde anlaşılabilir. Hızlı bakım onarım yapmazsanız zamandan dolayı işçi bekleyecektir, ürün bozulacaktır. Ekipman ayarlı değilse fire artacaktır. Ekipman gerekleri sağlanmamışsa kapasite düşecektir. Bunlar herkesin rahatça görebileceği ilişkilerdir. Ama fazla görünmeyen ve oldukça da önemli olan bir ilişki vardır ki, yukarıda “ çok önemlidir” denilmiştir. O da kaliteli üretim ile bakım onarım ilişkisidir.

İyi kesim yapmayan , yağ kaçıran , iyi aydınlatmayan , iyi havalandırmayan , iyi ısıtmayan ve daha da çoğaltabileceğimiz iyi olmayan ekipman yetersizliklerinden kaynaklanan sorunlar üretim kadar kaliteye de direk etki yapar. Üretimdeki olumsuz etkisi geri dönüşümlü veya sonradan halledilebilir türden olabilir. Ama kaliteye yaptığı olumsuz etki üründe kalıcı olur, alıcıya ulaşması sonucunda da onarılmaz imaj ve pazar kayıpları gündeme gelir.

Ekipman yetersizlikleri dışında bakım onarım personeli kaynaklı, yanlış uygulanan bakım onarım işlerinin neden olduğu sorunlar da vardır. Yağın yanlış kullanımı sonucunda ürüne bulaşması , kopartılan kablo veya başka parçaların hatlarda bırakılması gibi.