Main menu

HACCP tabanlı gıda güvenliği sistemi gerekliliği hakkında


Haccp, kritik kontrol noktalarında tehlike analizi sistemi, gıda üretim proseslerinde tehlikelerin nerelerde oluşabileceğinin belirlenip, bu noktalarda etkin önleyici faaliyetler ile tehlikelerin önlenmesinin sağlandığı bir gıda güvenliği sistemidir. Sıkı izleme ve kontrol sağlanması ile tehlike oluşma olasılığı minimuma indirilebilmektedir.

Bu doküman ücretli üyeler içindir, dokümanı görebilmek için ücretli üye olmalısınız, burayı tıklarsanız çıkışa yönlendirilirsiniz...