Main menu

BRC Food standardı denetçi seçimi

Ürettiği ürünler ve prosesler ile ilgili bilgileri denetçi ekibi seçimi için belgelendirme kuruluşuna ayrıntılı ve tam olarak verilmesi işletmenin sorumluluğundadır. Denetçiler Ek ilgili ürün kategorisinde denetim yeteneğine sahip olmalıdırlar.

Sertifikasyon firması, denetçiler ve işletme denetim için bir denetçi ayarlaması yaparken çıkar çatışmasının önüne geçilmesi gerekliliği ile ilgili bilgili olmalıdırlar. Kuruluş sertifikasyon firması tarafından belirlenen bir denetçiyi reddedebilir. Aynı denetçinin aynı kuruluşu 3 takip yıldan fazla denetlemesine izin verilmez.

Denetim denetiçinin ana dilinde yapılamıyor ise teknik terimler konusunda bilgili bir çevirmen sağlanacaktır.