Main menu

IFS Food ve BRC food (gıda) standartları farklılıkları


Özünde her iki standartta perakende tedarikçilerini standardize etmek adına oluşturulmuştur dolayısıyla amaç aynıdır ama amaca ulaşmak için kullanılan araçlar ve yol farklıdır. 
Her iki standardın denetim yaklaşımı çok benzerdir fakat bazı kriterleri ve denetim sonucunda sertifikasyon değerlendirme ve seviyelendirme sistemleri birbirine benzememektedir.

 

IFS sisteminde uygunsuzluklara dair tanımlanan puanlamaya dayalı bir değerlendirme sistemi vardır ve denetim sonucunda alınan puan esas alınmaktadır, puanlama alınan uygunsuzlukların seviyelendirilmesiyle oluşan puanlama sistemiyle hesaplanır fakat BRC Food için bu değerlendirme farklıdır. BRC Food seviyelendirmesi uygunsuzluklara göre direk olarak belirlenir, BRC Food' da esas alınan major ve minör uygunsuzluk sayısıdır. Belge seviyesi bu uygunsuzluk sayılarına göre belirlenir. BRC Food ve IFS arasındaki en temel fark ise, bir BRC Food denetiminde majör uygunsuzluk alındığında farklı seviyelerde sertifika verilmekte ve uygunsuzluğun 28 gün içinde kapatılması istenmektedir fakat IFS denetiminde çıkan herhangi bir majör uygusuzluk belge alınamamasına sebep olmaktadır. BRC Food ve IFS konularında derecelendirme kriteleri ve puanlamaları ayrı ayrı ileriki makalelerimizde ele alacağız.