Main menu

Toplam Kalite Yönetim Sistemlerine Girişte Kaizen Kuramı


Japonca'da Kai = Değişim , Zen = iyi = daha iyi anlamına gelmektedir.Buna göre Kaizen = Sürekli Gelişme olarak adlandırılabilir. İshikawa Toplam Kalite Kontrolünü Kaizen kavramı ile özdeşleştirmiş olup, bu felsefe içerisine yaşam şeklini de sokmuştur. Batı dünyası gelişme anlayışını buluşlara ve teknolojik atılımlara dayandırırken Japonlar küçük ama sık adımlarla gelişmeye dayanan Kaizen anlayışını benimsemişlerdir.

Bu doküman ücretli üyeler içindir, dokümanı görebilmek için ücretli üye olmalısınız, burayı tıklarsanız çıkışa yönlendirilirsiniz...