Main menu

Salmonella: Gıdalardaki yaygın, masraflı ama önlenebilir tehlike

Amerika’ da her yıl 6 kişiden 1’ i kontamine ürünler tükettiği için hastalanmaktadır. 

Bu hastalıklar taraldan sofraya doğru olan yolculuk sırasında bir şeylerin ahtalı olduğunu göstermektedir. Bunun arkasında da Salomonella yani çiftlik ve tarlalardaki, fabrikalardaki, restoranlardaki yada evlerdeki zayıf hijyen uygulamaları bulunmaktadır.

Bu doküman ücretli üyeler içindir, dokümanı görebilmek için ücretli üye olmalısınız, burayı tıklarsanız çıkışa yönlendirilirsiniz...