Main menu

Gıdaya uygun boya ve mürekkepler hakkında

Gıda sektöründe katkı yada işlem yardımcısı olarak kullanılan veya ambalaj vb. üzerinde gıda sektöründe kullanılan gıdaya temas eden boya ve mürekkepler türü malzeme ve ekipmanlarda gıdaya uygunluk sağlanması için farklı hammaddelerden üretilen farklı tipte solventler kullanılmaktadır.

Bu boya ve mürekkepler arasındaki farkları çoğu zaman üretici dahi bilmemektedir veya farkında olmamaktadır. Bazı üreticiler ise tüm boya ve mürekkeplerin gıda sektöründe kullanılabileceğini ve boya ve mürekkepler gıdaya herhangi bir negatif etkisi olmayacağını düşünmektedir.

Gıda sektöründe gıdaya uygun olan boya ve mürekkepler ile ilgili bu konuda söz sahibi olan kurum olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kayıt belgesi veya FDA ve NSF vb. kurumlardan alınan gıdaya uygunluk sertifikası aranmalıdır, gıda sektöründe bu tür sertifikalara sahip boya ve mürekkepler kullanılmalıdır.

Gıda sektöründe kullanılabilen gıdaya uygun boya ve mürekkeplerde istenen özellikler aşağıda listelenmiştir;

- Gıdaya uygunluk belgesi olmalı,

- Kokusuz olmalı,

- Sterilizasyon, pastörüzasyon, kaynatma, haşlama vb. ısıl işlemlere dayanıklı olmalı, çözünmemelidir

- Yağlar, asitler, alkaliler gibi gıdanın doğasında olan kimyasal gruplara karşı dirençli olmalı, çözünmemelidir

- Buhar, radyasyon, soğuk ve donuk muhafaza koşullarına dayanıklı olmalı, çözünmemelidir

- Zararlı solvent içermemeli,

- Kullanan kişiye karşı tahriş edici etkileri olmamalı,

- Ambalaj, ekipman vb. gibi kullanıldığı yerlerde tahriş edici korozif etki yapmamalıdır.