Main menu

Gıdaya uygun yapıştırıcı ve tutkallar

Gıda sektöründe veya ambalaj vb. gıda sektöründe kullanılan gıdaya temas eden malzeme ve ekipmanlarda gıdaya uygunluk sağlanması için farklı hammaddelerden üretilen farklı tipte yapıştırıcılar kullanılmaktadır.

Bu yapıştırıcılar arasındaki farkları çoğu zaman üretici dahi bilmemektedir. Bazı üreticiler ise tüm yapıştırıcıların gıda sektöründe kullanılabileceğini ve yapıştırıcıların herhangi bir negatif etkisi olmayacağını düşünmektedir.

Gıda sektöründe gıdaya uygun olan yapıştırıcı ve tutkallar ile ilgili bu konuda söz sahibi olan kurum olan FDA ve NSF gıdaya uygunluk sertifikası aranmalıdır, gıda sektöründe bu tür sertifikalara sahip yapıştırıcı ve tutkallar kullanılmalıdır.

Gıda sektöründe kullanılabilen gıdaya uygun yapıştırıcı ve tutkallarda istenen özellikler aşağıda listelenmiştir;

- FDA gıdaya uygunluk belgesi olmalı,

- Kokusuz olmalı,

- Gerektiğinde renksiz olmalı,

- Sterilizasyon, pastörüzasyon, kaynatma, haşlama vb. ısıl işlemlere dayanıklı olmalı, çözünmemelidir

- Yağlar, asitler, alkaliler gibi gıdanın doğasında olan kimyasal gruplara karşı dirençli olmalı, çözünmemelidir

- Buhar, radyasyon, soğuk ve donuk muhafaza koşullarına dayanıklı olmalı, çözünmemelidir

- Zararlı solvent içermemeli,

- Kullanan kişiye karşı tahriş edici etkileri olmamalı,

- Ambalaj, ekipman vb. gibi kullanıldığı yerlerde tahriş edici korozif etki yapmamalıdır.