Main menu

Gıdaya uygun plastik kasalar hakkında

Gıda sektöründe gıda güvenliği ve daha hijyenik bir üretim ortamı için farklı plastik hammaddelerinden üretilen farklı malzemeler kullanılmaktadır. Bunlardan biri de plastik kasalardır.

 

Plastik kasalar uzun yıllardır kullanılmaktadır ve birçok gıda standardı tarafından mecburi kılınmaktadır. Gıdaya uygun olan plastik kasalar gıdaya uygun bir plastik olan HDPE malzemeden üretilmişlerdir veya HDPE' den veya benzeri bir gıdaya uygun maddeden üretilmiş olmalıdırlar ama gıdaya uygunlukları sadece gıdaya uygun malzemeden üretilmelerinden kaynaklanmamaktadır. Gıdaya uygun plastik kasaların avantajları aşağıda sıralanmıştır;

- Gıdaya uygun bir plastik olan HDPE veya benzeri uygun malzemeden üretilmişlerdir.

- Esnek ve kolay kırılmazdırlar

- Gıdaya bulaşma riski oluşturmazlar

- Koku salmazlar

- Haşere yuvalanmasına izin vermezler

- Firmaya ziyaret ve denetimlerde uygunluk ve vizyon sağlarlar

- Hijyeniktirler, kolay temizlenirler, yıkanıp kurutularak tekrar kullanılırlar

- Gıda güvenliği ve kalite yönetim ile ilgili tüm standartların gerekliliklerine uygundurlar

- Asitlere, alkalilere, düşük ve yüksek sıcaklıklara dayanıklıdırlar

- Geri kazanıma uygundurlar

- İstenilen renkte üretilebilirler, dolayısıyla ürün ile kontrast renkte tedarik edilebilir ve ürüne bulaşma durumunda kolay ayırt edilebilirler.

- İstenen boyutlarda üretilebilirler.

- Az yer kaplayacak şekilde demonte olabilen tipleri mevcuttur.