Main menu

Gıdaya uygun plastik paletler hakkında

Gıda sektöründe gıdaya uygunluk sağlanması için farklı hammaddelerden üretilen farklı malzemeler kullanılmaktadır. Bunlardan biri de plastik paletlerdir.

 

Plastik paletler son yıllarda uluslararası birçok gıda standardı tarafından mecburi kılınmaktadır. Öyle ki plastik palet kullanımı BRC Gıda standardında zorunlu haller dışında mecbur tutulmaktadır. Plastik paletler gıdaya uygun bir plastik olan HDPE malzemeden üretilmişlerdir ama gıdaya uygunlukları sadece gıdaya uygun malzemeden üretilmelerinden kaynaklanmamaktadır. Gıdaya uygun plastik malzemelerin avantajları aşağıda sıralanmıştır;

- Gıdaya uygun bir plastik olan HDPE malzemeden üretilmişlerdir.

- Esnek ve kolay kırılmazdırlar

- Gıdaya bulaşma riski oluşturmazlar

- Koku salmazlar

- Haşere yuvalanmasına izin vermezler

- Firmaya ziyaret ve denetimlerde uygunluk ve vizyon sağlarlar

- Hijyeniktirler, kolay temizlenirler, yıkanıp kurutularak tekrar kullanılırlar

- Gıda güvenliği ve kalite yönetim ile ilgili tüm standartların gerekliliklerine uygundurlar

- Asitlere, alkalilere, düşük ve yüksek sıcaklıklara dayanıklıdırlar

- Geri kazanıma uygundurlar

- İstenilen renkte üretilebilirler, dolayısıyla ürün ile kontrast renkte tedarik edilebilir ve ürüne bulaşma durumunda kolay ayırt edilebilirler.

- İstenen boyutlarda üretilebilirler.