Main menu

Meyve ve sebzelerdeki yabancı madde riskleri

Meyve ve sebze ürünlerinde fiziksel ve kimyasal ürün kalitesi ile birlikte üründe tehlike oluşturabilen ve kalitesini düşüren ciddi problemlerden birisi de ürünlerde yabancı madde bulunmasıdır.

 

Hammadde tipi itibarı ile yabancı maddeyi önlemek diğer işlem gören gıdalar ile karşılaştırıldığında kolay değildir. Sıvı gıdalardaki gibi filtre/elek benzeri ekipmanlar ile işlemeyi basite indirgeyecek ve kolaylaştırabilecek önleme araçları çoğu zaman kullanılamaz çünkü ürün boyutları kimi zaman bu şekilde bir prosese izin vermeyebilir. Bu yüzden meyve ve sebze ürünleri hammaddenin çeşitlerine göre ele alınarak diğer gıdalara nazaran çok daha dikkatli, uygun ekipmanlar ve eğitimli işçilerle kontrollü işlenmesi gerekmektedir.

 

Hasat işlemi ile birlikte birçok yabancı maddeyi beraberinde getirme riski oldukça yüksek olan meyve sebze hammaddelerinde, üretim sırasında işçi kullanımı da söz konusu olunca yabancı madde tehlikelerine kişi kaynaklı yabancı madde riski de eklenmektedir. Seçme ve ayıklama bantları, tamburlar ve çeşitli detektörler başta olmak üzere tüm işlem basamaklarındaki çalışanların çalışma kalitesi ve performansları ürün kalitesini ve yabancı madde bulaşma riskini önemli ölçüde belirler. Çalışanlar yabancı madde önlemede hem sorumlu oldukları ekipmanları ve verilen görevleri gerektiği gibi yerine getirmeli hemde kişisel hijyen kurallarına dikkat ederek ürünlere yabancı madde bulaştırmamalıdır.

 

Bu anlamda, meyve ve sebze üretimlerinde ulusal ve uluslararası kabul görmüş yabancı madde önleme faaliyetleri en iyi şekilde entegre edilmeli, uygulanmalı ve etkinlikleri izlenerek en etkin duruma getirilmelidir. Tüm çalışanlar kurulan yabancı madde önleme sisteminde bulunan yabancı madde önleme faaliyetleri, ekipmanları ve uygulamalar konusunda en iyi şekilde bilgilendirilmeli ve eğitime tabi tutulmalıdır.

 


Meyve ve sebze ürünlerinde yabancı madde konusunda ürün güvenliğine etki eden diğer bir tehlikede üründen bağımsız olan fakat ürüne direk etki edebilen üretim hatlarında çalışanlar ve fabrika altyapısıdır dolayısıyla çalışan hijyeni ve iyi üretim uygulamaları kurallara uygun oluşturulmuş fabrika altyapısı oluşturulmalı ve kontrol altında tutulmalı, hijyen ve iyi üretim uygulamaları (gmp) konusunda gerekli önlemler alınmalıdır.