Main menu

PAS 220 (Halka Açık Şartnameler 220) standardı hakkında

 

Pas 220, uluslararası gıda zincirindeki üretim aşamalarında gıda güvenliği risklerinin kontrol altında tutulması için ön gereklilik programları gibi spesifik gereklilikler içeren 25 Ekim 2008 tarihinde oluşturulmuş bir standarttır. 

 

Pas 220’ nin ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı ile birlikte uygulanması amaçlanmıştır. Bu nedenle de kuruluşların gıda güvenliği risklerini kontrol etmek için ön gereklilik programlarını oluşturmaları, uygulamaları ve devam ettirmeleri gerekmektedir. Sonuç olarak, Pas 220 ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı gerekliliklerinin karşılanabilmesine destek olmak ve bu amaçla uygulanması gereken ön gereklilik programlarına dair gerekliliklerin belirlenmesi için oluşturulmuş bir sistemdir.

 

Pas 220 standardı G4 olarak bilinen 4 büyük gıda üreticisi tarafından oluşturulmuştur. Bunlar Danone, Kraft, Unilever ve Nestle’ dir. G4 Pas 220’ nin geliştirilmesine sponsor olan (CIAA) Gıda ve İçecek Endüstrisi Konfederasyonu ile ortak çalışmaktadır.

 

Halihazırda yürürlükte olan gıda güvenliği standartları, BRC, IFS ve SQF gibi perakende standartları ile domine edilmektedir ve çoğu perakende ürün tedarikçilerinin bu standartlara dair sertifikalanması perakendeciler tarafından belirlenen bir zorunluluktur, diğer yandan G4 gibi kendi markalarına üretim yapan büyük gıda üreticileri ISO 22000 standardını uygulamayı tercih ederler çünkü ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi yaklaşımı ile hazırladıkları kendi gıda güvenliği yönetim sistemlerini diğer yönetim sistemlerine entegre edebilmektedirler.

 

Pas 220 kuruluş yapısı veya büyüklüğü farklı olan gıda üreticilerinin üretimlerinin tüm aşamalarında, ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi gerekliliklerinden olan ön gereklilik programlarını uygulamak isteyen tüm gıda üreticileri için uygun bir sistemdir.

 

Pas 220:2008 aşağıdaki konularda detaylı gereklilikler içermektedir.

 

Kuruluş altyapısı, çalışma alanları ve personele ait alanlar

Su, enerji vb. diğer yardımcı malzemelerin tedariki

Atıklar ve çöpler gibi diğer üretim destek basamakları

Ekipman yapısı, ekipman temizliği ve bakım

Satınalma ve girdi yönetimi

Temizlik ve dezenfeksiyon

Haşere (pest) kontrol

Personel hijyeni

Yeniden işleme (re-work)

Ürün geri çağırma (Recall) prosedürleri

Depolama

Gıda etiketleme bilgileri ve tüketicinin bilgilendirilmesi

Gıda terörü ve sabotaj yönetimi